VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Laadimme Teidän rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa viralliset sopimuskaavakkeet (RT 80306 ja RT 80269).

Vastaavan työnjohtajan tulee mm. huolehtia siitä, että:

  1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;
  2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
  3. rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
  4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa;
  5. rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

(Maankäyttö- ja rakennusasetus 73 §)

Paluu etusivulle